Antalyaspor vs Alanyaspor


MATCH INFO

Start date 28. Jan 2017, 16:00
Referee Kardesler, Arda, Turkey
Avg. cards 0.24 4.00
Location Antalya, Turkey
Venue New Antalya Stadium

. . . Speak Your Mind . . .

avatar
350